TYÖSOPIMUSLAKI

Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän keskeisin velvollisuus työsuhteessa on luonnollisesti työn tekeminen. Siihen liittyy osaltaan tietty kuuliaisuusvelvoite; työntekijän on lähtökohtaisesti toteltava työnantajan työhön liittyviä määräyksiä.

Lisäksi työntekijällä on katsottu olevan ns. uskollisuusvelvoite. Työntekijän on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan odottaa. Työsuhteen osapuolten on muutoinkin otettava huomioon toisen osapuolen etu.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Selvää on, että työntekijä voi tehdä muuta palkkatyötä, mikäli työnantaja on antanut siihen luvan tai työantaja ei ole tällaisesta työstä tietoisena sitä kieltänyt.

Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen aikana ilmaista työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Kielto koskee myös aikaa työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on saanut tiedot haltuunsa oikeudettomasti.

Työsopimuksissa voidaan sopia myös kilpailukiellosta työsuhteen jälkeen. Ks. tarkemmin kilpailukieltosopimus.

Muita käsitteitä:

Irtisanomisaika
Kilpailukieltosopimus
Koeaika
Määräaikainen työsopimus
Lainvastainen työsopimuksen päättäminen
Liikkeen luovutus
Lomauttaminen
Syrjintäkielto
Työehtosopimus
Työnantajan takaisinottovelvollisuus
Työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen
Työsopimuksen purkaminen
Työntekijän velvollisuudet
Työnantajan velvollisuudet
Työtodistus
Vuokratyö
Vuosiloma